Aile Değerlendirme Ölçeği

Aşağıda aileler hakkında 60 cümle bulunmaktadır. Lütfen her cümleyi dikkatlice okuduktan sonra, sizin ailenize ne derecede uyduğuna karar veriniz. Önemli olan, sizin ailenizi(anne, baba ve kardeşleriniz) nasıl gördüğünüzdür. Eğer şu anda ailenizle yaşamıyorsanız, geçmiş aile ortamınızı göz önünde bulundurarak cevaplamanız gerekmektedir.

Her cümle için uzun, uzun düşünmeyiniz. Mümkün olduğu kadar çabuk ve samimi cevaplar veriniz. Kararsızlığa düşerseniz, ilk aklınıza gelen doğrultusunda hareket ediniz. Lütfen her cümleyi cevapladığınızdan emin olunuz.1.)

Ailece ev dışında program yapmada güçlük çekeriz, çünkü aramızda fikir birliği sağlayamayız

2.)

Günlük hayatımızdaki problemlerin, nerdeyse hepsini aile içerisinde konuşabilir, çözebiliriz

3.)

Evde biri üzgün ise, diğer aile üyeleri genelde bunun nedenlerini bilir

4.)

Bizim evde, kimse evle ilgili kendi görevlerini düzenli bir şekilde yerine getirmez

5.)

Evde birinin başı sıkıntısı olduğunda, diğerleri de bunu kendilerine fazlasıyla dert edinirler

6.)

Bir sıkıntı ve üzüntü ile karşılaştığımızda, birbirimize destek oluruz

7.)

Ailemizde acil bir durum olsa, şaşırıp kalırız

8.)

Bazen evde ihtiyacımız olan şeylerin bittiğinin farkına varmayız.

9.)

Birbirimize karşı olan sevgi, şefkat gibi duygularımızı açığa vurmaktan kaçınırız.

10.)

Gerektiğinde aile üyelerine görevlerini hatırlatır, kendilerine düşen işi yapmalarını sağlarız

11.)

Evde dertlerimizi üzüntülerimizi birbirimize söylemez, paylaşmayız

12.)

Sorunlarımızın çözümünde genellikle ailece aldığımız kararları uygularız

13.)

Bizim evdekiler, ancak onların hoşuna giden şeyler söylediğimizde bizi dinlerler

14.)

Bizim evde bir kişinin söylediklerinden ne hissettiğini anlamak pek kolay değildir

15.)

Ailemizde eşit bir görev dağılımı yoktur

16.)

Ailemizin üyeleri, genelde birbirlerine hoşgörülü davranırlar

17.)

Evde herkes başına buyruk davranır

18.)

Bizim evde herkes, söylemek istediklerini üstü kapalı değil de doğrudan birbirlerinin yüzüne söyler

19.)

Ailemizde çoğunlukla, duygularımızı birbirimize belli etmeyiz

20.)

Acil bir durumda ne yapacağımızı biliriz

21.)

Ailecek, korkularımızı ve endişelerimizi birbirimizle paylaşmaktan kaçınırız.

22.)

Sevgi, şefkat gibi olumlu duyguları ifade eden davranışları ortaya koymakta zorlanırız

23.)

Maddi gelirimiz çoğu zaman ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmez

24.)

Ailecek, sorunları ve çözüm yollarını işe yararlılık zemininde tartışabiliriz

25.)

Bizim ailede herkes kendini düşünür

26.)

Duygularımızı birbirimize açıkça söyleyebiliriz

27.)

Evimizde banyo ve tuvalet bir zaman temiz olmaz

28.)

Aile içinde birbirimize sevgimizi belli etmez, göstermeyiz

29.)

Evde herkes her istediğini birbirinin yüzüne söyleyebilir

30.)

Ailemizde, her birimizin belirli görev ve sorumlulukları vardır

31.)

Aile içinde genellikle birbirimizle pek iyi geçinemeyiz

32.)

Ailemizde kötü davranışlar ve sert tepkiler ancak belli durumlarda gösterilir

33.)

Ancak hepimizi ilgilendiren bir durum olduğu zaman birbirimizin işine karışırız

34.)

Aile içinde birbirimizle ilgilenmeye pek zaman bulamayız

35.)

Evde genellikle söylediklerimizle, söylemek istediklerimiz birbirinden farklı olur

36.)

Aile içinde birbirimize hoşgörülü davranırız

37.)

Evde birbirimize, ancak sonunda kişisel bir yarar sağlayacaksak ilgi gösteririz

38.)

Ailemizde bir dert varsa, kendi içimizde çözmeye çalışırız

39.)

Ailemizde sevgi ve şefkat gibi güzel duygular ikinci plandadır

40.)

Ev işlerinin kimler tarafından yapılacağını hep birlikte konuşarak kararlaştırırız

41.)

Ailemizde herhangi bir şeye karar vermek her zaman sorun olur

42.)

Bizim evdekiler sadece bir çıkarları olduğu zaman birbirlerine ilgi gösterir

43.)

Evde birbirimize karşı, genelde açık sözlü oluruz

44.)

Ailemizde hiçbir kural yoktur

45.)

Evde birinden bir şey yapması istendiğinde mutlaka takip edilmesi ve kendisine hatırlatılması gerekir

46.)

Aile içinde, herhangi bir sorunun (problemin) nasıl çözüleceği hakkında kolayca karar verebiliriz

47.)

Evde kurallara uyulmadığı zaman ne olacağını bilmeyiz

48.)

Bizim evde aklınıza gelen her şey olabilir

49.)

Sevgi, şefkat gibi olumlu duygularımızı birbirimize ifade edebiliriz

50.)

Ailede her türlü problemin üstesinden gelebiliriz

51.)

Evde birbirimizle pek iyi geçinemeyiz

52.)

Sinirlenince birbirimize küser, uzaklaşırız

53.)

Ailede bize verilen görevler pek hoşumuza gitmez çünkü genellikle umduğumuz görevler verilmez

54.)

Kötü bir niyetle olmasa da evde birbirimizin hayatına çok karışırız

55.)

Ailemizde kişiler herhangi bir tehlike karşısında (yangın, kaza gibi) ne yapacaklarını bilirler, çünkü böyle durumlarda ne yapılacağı aramızda konuşulmuş ve belirlenmiştir

56.)

Aile içinde birbirimize güveniriz

57.)

Ağlamak istediğimizde, birbirimizden çekinmeden rahatlıkla ağlayabiliriz

58.)

İşimize, okulumuza yetişmekte güçlük çekeriz

59.)

Aile içinde birisi, hoşlanmadığımız bir şey yaptığında ona bunu açıkça söyleriz

60.)

Problemimiz olduğunda, çözmek için ailecek çeşitli yollar bulmaya çalışırız