Erkek Cinsel Doyum Ölçeği

Aşağıda cinsel yaşamla ilgili sorular yer almaktadır. Her soru için “hiçbir zaman” , “nadiren” , “bazen”, “çoğu zaman”, “her zaman” şeklinde beş cevap şıkkı yer almaktadır. Sizden istenen kendi cinsel yaşamınızı göz önüne alarak soruları cevaplandırmanızdır.

Cevaplandırırken: Her soruyu dikkatle okuyunuz.Sorulan durumun son zamanlarda ne kadar sıklıkta ortaya çıktığını düşününüz. Söz konusu durumun ne kadar sıklıkta ortaya çıktığına karar verdikten sonra, o seçeneğin cevabınızı belirtiniz. Hiçbir soruyu cevapsız bırakmayınız.

Lütfen soruları içtenlikle ve dürüstçe cevaplandırmaya özen gösteriniz. Cevaplandırırken, başkalarının görüşlerini dikkate almadan sadece kendi görüşünüzü belirtiniz.

Tanımlama : (0 Hiçbir zaman) > (1 Nadiren) > (2 Bazen) > (3 Çoğu zaman) > (4 Her zaman)1.)

Haftada 2 defadan fazla cinsel birleşmede bulunur musunuz?

2.)

Eşinize, cinsel ilişkinizle ilgili olarak nelerden hoşlanıp, nelerden hoşlanmadığını sorar mısınız?

3.)

Cinsel yönden kolay uyarılır mısınız?

4.)

Cinsel ilişki sırasında boşalmak için henüz erken olduğunu düşünürseniz, boşalmayı geciktirebilir misiniz?

5.)

Eşinizle olan cinsel yaşamınızı tekdüze (monoton) buluyor musunuz?

6.)

Eşinizle olan cinsel organına dokunup, okşamaktan rahatsız olur musunuz?

7.)

Eşiniz sizinle sevişmek istediğinde, tedirgin ve endişeli olur musunuz?

8.)

Cinsel organınızın, eşinizin cinsel organına girmesinden zevk alır mısınız?

9.)

Eşinize, cinsel ilişkinizle ilgili olarak nelerden hoşlanmadığını sorar mısınız?

10.)

İlişki sırasında cinsel organınızın sertleşmediği olur mu?

11.)

Eşinizle olan cinsel ilişkinizde sevgi ve şefkatin eksik olduğunu hisseder misiniz?

12.)

Eşinizin, cinsel organınıza dokunup okşamasından zevk alır mısınız?

13.)

Cinsel birleşme sırasında erken boşalmayı engelleyebilir misiniz?

14.)

Eşinizle sevişmekten kaçınır mısınız?

15.)

Eşinizle olan cinsel ilişkinizi tatminkar buluyor musunuz?

16.)

Ön sevişme(öpme okşama vs.)sırasında cinsel organınızın sertleştiği olur mu?

17.)

Bir hafta boyunca cinsel ilişkide bulunmadığınız olur mu?(hastalık gibi nedenler dışında)

18.)

Eşinizle karşılıklı mastürbasyon yapmaktan(kendinizi tatmin etmekten) zevk alır mısınız?

19.)

Eşinizle sevişmek istediğinizde, ilişkiyi siz başlatır mısınız?

20.)

Eşinizin sizi sevip okşamasından rahatsız olur musunuz?

21.)

İstediğiniz kadar sık cinsel ilişkide bulunur musunuz?

22.)

Sevişme boyunca, sadece cinsel birleşme için ayrılan süre sizin için yeterli mi?

23.)

Cinsel birleşme sırasında, cinsel organınızın sertliğini kaybettiği olur mu?

24.)

Cinsel organınız, eşinizin cinsel organına girer girmez istemeden boşaldığınız olur mu?

25.)

Eşinize sarılıp, vücudunu okşamaktan zevk alır mısınız?

26.)

Cinsel yaşama karşı ilgisizlik duyar mısınız?

27.)

Cinsel organınız eşinizin cinsel organına girmek üzereyken, istemeden boşaldığınız olur mu?

28.)

Sevişme sırasında yaptıklarınızdan tiksinti duyar mısınız?